Unapredi svoje veštine

BNE: Konferencija

Konferencija će se održati 13. novembra u Naučno-tehnološkom parku i 14. novembra na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Sastoji se od jednočasovnih predavanja iz oblasti informacionih tehnologija, automatike, energetike, telekomunikacija, elektronike i mnogih drugih. Teme predavanja su koncipirane tako da budućim inženjerima pruže priliku da se upoznaju sa aktuelnim dešavanjima iz navedenih oblasti. Predavači koji će predstaviti teme su profesori Elektrotehničkog fakulteta i predstavnici prestižnih kompanija u Srbiji.

Pokaži svoje veštine

ABB Robo Challenge

„ABB Robo Challenge” je takmičenje koje će se održati u formi hakatona. Studenti će imati priliku da rade u simulacionom okruženju softvera ABB RobotStudio, sa kojim će ih kroz kratku obuku upoznati profesori Elektrotehničkog fakulteta. Nakon takmičenja, dve do tri ekipe čija rešenja budu imala najbolje rezultate, stiču priliku da ih implementiraju na pravom ABB industrijskom robotu! Ove godine ABB Robo Challenge će se održavati 18 i 19. novembra, na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Ekipe za takmičenje će se sastojati od tri do četiri člana, sa mogućnošću individualnih prijava. Za učestvovanje na takmičenju nije potrebno predznanje već samo želja za učenjem i napredovanjem.

Prijave su zatvorene!

Pokaži svoje veštine

Mozzart Hackathon

Po prvi put u sklopu projekta „Brand New Engineers - Od integrala do inženjera” održaće se i takmičenje u formi osmočasovnog hakatona. Takmičenje će se održati 01.12.2023. u prostorijama kompanije Mozzart. Prijave za hakaton moraju biti timske (tačno 3 osobe u timu), bez mogućnosti individualnih prijava. Za takmičenje nije potrebno prethodno iskustvo.

Prijave su zatvorene!

Pokaži svoje veštine

VirtualHack - NIS Hackathon

„VirtualHack” je dvadesetčetvoročasovno takmičenje na jednu od najaktuelnijih tema iz sveta informacionih tehnologija. Takmičenje će se održavati 15 - 16.12.2023. u formi hakatona sa elementima studije slučaja. Studenti koji budu učestvovali na ovom hakatonu dobiće priliku da saznaju nešto novo o jednoj od najsavremenijih tehnologija kao i da se oprobaju u rešavanju nekog realnog zadatka na tu temu. Za takmičenje nije potrebno predznanje.

Prijave su otvorene do 8. decembra!

Tema Predavač Mesto Vreme
Uvodno predavanje o NTP Beograd NTP Naučno-tehnološki park Beograd Nov 13, 10:00 - 11:00
Rešenja za upravljanje mikromrežama Srđan Luković, Schneider Naučno-tehnološki park Beograd Nov 13, 11:15 - 12:15
Zaštita savremene infrastrukture od gubitka podataka Nikola Urošević, Mozzart Naučno-tehnološki park Beograd Nov 13, 12:45 - 13:45
Namenski simulatori i trenažeri Bojan Šmidling, Institut Mihajlo Pupin Naučno-tehnološki park Beograd Nov 13, 14:00 - 15:00
Fotonika za mašinsko učenje - poluprovodnički laseri u službi sve-optičkih neuralnih mreža Mladen Banović Svečana sala Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu Nov 14, 10:00 - 11:00
Azure FUNdamentals - uvod u zabavni svet Public Cloud-a Nemanja Serafimović, Mainstream Svečana sala Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu Nov 14, 11:15 - 12:15
AI in Telco Vojislav Staletović, Yettel Svečana sala Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu Nov 14, 12:45 - 13:45
Generativna veštačka inteligencija - mogućnosti, rizici, izazovi Dražen Drašković Svečana sala Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu Nov 14, 14:00 - 15:00