Organizatori

Ana Čotra
Ana Čotra

Glavni organizator

Dušan Milivojević
Dušan Milivojević

Koordinator za odnose sa kompanijama

Viktor Popović
Viktor Popović

Koordinator za odnose sa javnošću

Anastasija Vasović
Anastasija Vasović

IT koordinator

Radoš Radovanović
Radoš Radovanović

Akademski koordinator

Danilo Graovac
Danilo Graovac

Koordinator za publikacije

Luka Kalaba
Luka Kalaba

Koordinator za logistiku

Petar Kovačević
Petar Kovačević

Koordinator za hakaton