RPA tehnologija

Rezime predavanja:

RPA (Robotic Process Automation) je nova softverska tehnologija koja se primenjuje u kompanijama u Srbiji u poslednjih 4 godine. Ova tehnologija omogućava da se konfiguriše računarski softver („robot“) koji oponaša čoveka koji komunicira sa sistemima kako bi izvršio poslovnu aktivnost. Aktivnosti koje su predmet robotizacije treba da budu manuelne i da imaju ponavljajuće korake , bazirane na standardnim pravilima, da se ne menjaju duži vremenski period i da imaju digitalno lako čitljive ulaze. Uvođenjem softverski robota u izvršavanje poslovnih aktivnosti obezbeđuje se automatizacija poslovnih procesa, smanjuje se mogućnost greške pri izvršavanju određene aktivnosti, a zaposlenima se ostavlja više vremena za izvršavanje kompleksnijih zadataka. U okviru ovog predavanja imaćete priliku da se upoznate sa osnovnim informacijama o RPA tehnologiji, vidite demo prikaz rada jednog robota i dobijete odgovore na dodatna pitanja.

Predavač:

Nada Nikolić
Nada Nikolić

Head of RPA Programming, NIS

Zaposlena u NIS a.d., u Sektoru za razvoj i implementaciju IT poslovnih aplikacija na poziciji programera do uvođenja robotizacije poslovnih procesa u Kompaniji. Od prvih koraka na uvođenju RPA tehnologije u NIS a.d. uključena je u sve aktivnosti od postavljanja okruženja, definisanja novog procesa, analize procesa pogodnih za robotizaciju, pa do finalne realizacije robota. Do sada je samostalno razvila 10 robota uz pomoć RPA tehnologije koju je samostalno savladala uz interni tim prolazeći kroz razne obuke i razvijajući svoju stručnost.