Organizatori

Nina Savkić
Nina Savkić

Glavni organizator

Jelena Đurić
Jelena Đurić

Akademski koordinator

Mina Vuletić
Mina Vuletić

Koordinator za odnose sa kompanijama

Anastasija Gligorov
Anastasija Gligorov

Koordinator za odnose sa javnošću

Miloš Stojanović
Miloš Stojanović

Koordinator za logistiku

Natalija Đurić
Natalija Đurić

Koordinator za publikacije

Ivan Zuvić
Ivan Zuvić

Koordinator za hakaton

Lazar Vuković
Lazar Vuković

Koordinator za informacione tehnologije