Prijave su zatvorene!

*Prijavom za hakaton prijavljujete se i za konferenciju. Svi takmičari jednog tima treba da se prijave. Grupisanje u timove se vrši na osnovu istog imena tima.

U slučaju problema prilikom prijave kontaktirajte našeg koordinatora za informacione tehnologije na it@brandnewengineers.rs