Biomedicinsko inženjerstvo : Primena istraživanja u kosmičkoj medicini

Rezime predavanja:

Cilj predavanja je da se predstave pravci istraživanja i razvoja u biomedicinskom inženjerstvu sa praktičnim primerima iz autorkinog iskustva i sa primenom u kosmičkoj medicini. U predavanju će biti prikazano kakve posledice boravak u svemiru može imati po ljude i kakav je značaj primene istraživanja iz oblasti biomedicinskog inženjerstva. Tokom predavanja će biti predstavljeni osnovni koncepti za merenje električnih potencijala skeletnih mišića – elektromiografija (EMG), električnih potencijala srca – elektrokardiografija (EKG) i električnih potencijala glatkih mišića želuca – elektrogastrografija (EGG). Pored prikaza metoda za analizu i merenje elektrofizioloških signala, predavanje će uključiti i primenu električne stimulacije u medicini sa posebnim akcentom na zdravlje kosmonauta. Na kraju, predavanje će uključiti i primenu telemedicine u svemiru koja predstavlja značajan element za razmenu informacija u kosmičkoj medicini.

Predavač:

prof. dr Nadica Miljković
prof. dr Nadica Miljković

Vanredni profesor na katedri za signale i sisteme u okviru Elektrotehničkog fakulteta

Nadica Miljković je završila osnovne, master i doktorske akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i zaposlena od 2008. godine, a 2020. godine je birana u zvanje vanrednog profesora. Od 2020. godine je angažovana kao gostujući istraživač na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Ljubljani i kao predavač na Vojnoj akademiji u Beogradu. Njena istraživanja su pretežno usmerena na oblast biomedicinskog inženjerstva sa posebnim akcentom na merenje i analizu biosignala. Do sada je objavila preko 70 radova uključujući 15 radova u časopisima sa impakt faktorom i dva otvorena elektronska udžbenika. Angažman Nadice Miljković uključuje i rad na razvoju i istraživanjima iz oblasti rehabilitacionog inženjerstva (bila je deo tima za razvoj dva nova medicinska uređaja).