Potera za elektronom: svetla budućnost fotona

Rezime predavanja:

Fotonika, ili nauka o svetlosti, je jedna od ključnih razvojnih tehnologija prepoznata kao nosilac budućih tehnoloških inovacija u svim industrijskim granama. U eri kada konvencionalne tehnologije zasnovane na elektronici polako dostižu fundamentalne limite, fotonika nudi egzotična i perspektivna rešenja u pogledu postizanja velike brzine i energetske efikasnosti. Pametni telefoni, video sistemi, solarni paneli i energetski efikasno osvetljenje samo su vrh ledenog brega. Kao svedoci prodora fotonike u telekomunikacije, prodora koji je omogućio Internet bez kog je teško zamisliti život kakav danas živimo, sa nestrpljenjem iščekujemo fotonske realizacije računarskog hardvera i veštačkih neuralnih mreža. O tome, dokle smo stigli i koji su izazovi sa kojima se naučna zajednica i sve veći broj startapova susreće kako bi dostigli i ovaj cilj, biće više reči na predavanju.

Predavač:

prof. dr Jasna Crnjanski
prof. dr Jasna Crnjanski

Vanredni profesor na katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku na Elektrotehničkom fakultetu