Gde dalje kada postanem mladi inženjer - akademija ili industrija?

Rezime predavanja:

Studentima se nakon završetka studija otvara mogućnost biranja između akademskog i industrijskog života. Predavač bi kroz svoje iskustvo uporedio dva moguća nastavka nakon završetka studija. Predavanje treba da odgovori na neka od pitanja kao što su koje su prednosti i mane jednog i drugog života, na šta sve treba da se spremim kada završim fakultet, da li odluke i uspesi tokom studija utiču na izbor, da li da se nastavi usavršavanje u struci na fakultetu ili u industriji…

Predavač:

as. ms. Filip Hadžić

Asistent na katedri za računarsku tehniku i informatiku na Elektrotehničkom fakultetu