Čemu to uopšte služi?

Studenti se često pitaju kada se na predavanjima i vežba obrađuje neka tema čemu to uopšte služi i gde se to može primeniti. Da li neko ko se ne bavi direktno oblašću iz koje proističu neke teme koje se obrađuju može imati ikakve koristi od tih tema u svom radu?

Predavanje ima za cilj da prikaže lična iskustva iz prakse koji pokazuju da se teme koje bi tokom studiranja neki smatrali nepotrebnim mogu iskoristiti. Predavanje želi da pokaže da treba naučiti da se obrađene teme i stečeno znanje ne moraju koriste direktno već da se iskustva mogu i u prenesenom obliku primeniti u velikom broju drugih oblasti koje na prvi pogled nemaju ništa zajedničko sa datim temama.

Zaharije Radivojević je profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.