Hologrami, leptirova krila i napredni senzor zračenjaPočetak predavanja će predstaviti primene holograma u modernim mernim sistemima. Zatim će se publika upoznati sa biološkim strukturama kao inspiracijom za razvoj naprednih senzora različitih fizičkih i hemijskih veličina.


Posebna pažnja će biti posvećena senzoru slike, razvijanom kroz saradnju Instituta za fiziku i Elektrotehničkog fakulteta, koji koristi krilo Morpho leptira kao osetljivi element.