Predavanje 12.11. 15h

Budućnost diplomiranih inženjera elektrotehnike i računarstva - šta možemo da predvidimo?


U predavanju će u okviru 45 minuta biti rezimirano lično iskustvo 30 godina rada u struci (1.5 minut po godini), delom u nastavi, delom u nauci, delom u industriji. 

Oblasti koje će biti razmatrane su računari, energetska elektronika, analogna elektronika, električna merenja, automatizacija mernih sistema, industrijska automatizacija, telekomunikacije, kao i softver, sve prezentovano kroz konkretne primere ličnog iskustva, sa navođenjem i razmatranjem razloga koji su dovodili do promene interesovanja i oblasti rada. Takođe, biće predstavljena iskustva saradnje u zemlji i inostranstvu. Biće skrenuta pažnja na činjenicu da tržište rada, iako često predstavljano kroz idealizaciju, u sebi sadrži suprotstavljene interese i to na različitim nivoima, gde unija lokalnih optimuma ne predstavlja željeni i propagirani globalni optimum.

Za razliku od uobičajenog pristupa po kome se loše ideje izostavljaju iz prezentacije, ovde će one biti uvrštene i analizirane, pošto se na greškama najbolje uči, a povoljno je da te greške budu tuđe. Iskustvo rada u struci je složena interakcija razvoja tehnologije i društvenih odnosa na različitim nivoima. 

Glavni zaključak je da je mogućnost predviđanja ograničena, kao kod prognoze vremena i drugih fenomena nelinearne dinamike. Rapidne promene tehnologije mogućnost predviđanja dodatno otežavaju. Baš zato treba spremno dočekati realnost i kroz obrazovanje se osposobiti za uspešan odgovor na izazove budućnosti. Šta obrazovanje treba da pruži, a još više šta studenti kroz obrazovanje treba da uzmu, biće obrađeno u predavanju.

Predrag Pejović je profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Ovo predavanje možete pratiti u sklopu BNE Konferencije 12. Novembra u 15h. Sve potrebne informacije ćete dobiti preko e-mail adrese koju ostavite u prijavi.