Organizatori

Mina Milić
Mina Milić

Glavni organizator

Mirko Krajcer
Mirko Krajcer

IT koordinator

Dušan Stijović
Dušan Stijović

Koordinator za logistiku

Sofija Ilić
Sofija Ilić

Koordinator za odnose sa kompanijama

Emilija Marjanović
Emilija Marjanović

Koordinator za odnose sa javnošću

Anđela Veličković
Anđela Veličković

Koordinator za publikacije