Organizatori

Đurađ Kurepa
Đurađ Kurepa

Glavni organizator

Aleksa Ilić
Aleksa Ilić

IT koordinator

Mila Marković
Mila Marković

Koordinator za logistiku

Filip Janković
Filip Janković

Koordinator za odnose sa kompanijama

Esma Nikšić
Esma Nikšić

Koordinator za promocije

Luka Elez

Koordinator za publikacije

Tamara Stajić
Tamara Stajić

Koordinator za odnose sa javnošću