Istek LK Beograd

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope - EESTEC (Istek) osnovano je 1986. godine u Ajndhovenu sa osnovnim ciljem da unapredi međunarodnu saradnju studenata, kao i da studentima elektrotehnike Evrope omogući saradnju sa privredom, učešće na takmičenjima, stručne prakse i ostale vidove stručnog usavršavanja. Po svojoj prirodi, Istek je apolitična, nezavisna, neprofitna, volonterska, studentska organizacija koja okuplja studente organizovane u 53 lokalna komiteta iz 28 evropskih zemalja. Istek Lokalni komitet Beograd je punopravni član Udruženja od 2000. godine i trenutno je jedan od najorganizovanijih i najbrojnijih lokalnih komiteta u Evropi.


Više o organizaciji

BNE TIM

Contact Me:

Ana Pantelić

Glavni organizator

Contact Me:

Aleksandra Stojiljković

Koordinator za odnose sa kompanijama

Contact Me:

Tijana Vuković

Koordinator za logistiku

Contact Me:

Strahinja Janjić

Koordinator za promocije

Contact Me:

Ana Ilić

Koordinator za odnose sa javnošću

O EESTEC-u

Istek je apolitična, nezavisna, neprofitna, volonterska, studentska organizacija koja okuplja studente organizovane u 53 lokalna komiteta iz 28 evropskih zemalja.


Više o nama

Društvene mreže

Adresa

Elektrotehnički fakultet,
Bulevar kralja Aleksandra 73,
11000 Beograd,
Srbija.


Kontakt