Predavanje 13.11. 14h

Primena alata veštačke inteligencije u medicini


Predavanjem “Primena alata veštačke inteligencije u medicini” autor će predstaviti svoje iskustvo od 20 godina naučnog istraživačkog rada (nagradjivano mnogo puta) sa primenama u medicini. Primena multifraktala, fraktala i neuronskih mreža u dijagnostici karcinoma, predikciji uspešnosti hemoterapija, primena robota u hirurgiji i uopšte medicini, nanobotovi kao budućunost medicine i izbor terapije za mnoge bolesti..to su samo neke od glavnih tema kojim će se baviti ovo predavanje. Biće predstavljeno kako se primenom alata iz veštačke inteligencije može doprineti i boljoj dijagnostici pre svega u medicini a onda i boljem izboru terapije, njenoj efikasnijoj primeni sa manje kontraindikacija i manje invazivnoj, olakšavajući tako ceo process i pacijentima i lekarima.

Autor je dr Jelena Vasiljević, vanredni profesor na Računarskom fakultetu (Veštačke inteligencije, Neuronske mreže, Genetski algoritmi, Analiza slika u medicini, Multifraktalna analiza..), viši naučni saradnik sa 19 godina iskustva u Institutu Mihajlo Pupin, predavač po pozivu mnogo puta u inostranstvu - Australiji, Švajcarskoj, Danskoj i u drugim zemljama.

Ovo predavanje možete pratiti u sklopu BNE Konferencije 13. Novembra u 14h. Sve potrebne informacije ćete dobiti preko e-mail adrese koju ostavite u prijavi.